Alevilik Yolu

Ali'ye Saydılar Bizi

(3 video)

Ali'ye Saydılar Bizi. Belgesel her bir bölümünde Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinin hüküm sürdüğü farklı bir yöreyi, farklı Alevi Dedelerinin portrelerini, Alevilik inanç öğretisinin ve yapılanmasının yaşadığı köy ya da merkezleri ekrana getiriyor. Ali´ye Saydılar Bizi, TRT Belgeseli