• Alevilik Nedir? Alevi Kimdir? Alevi Kime Denir?

  Alevilik Nedir? Alevi Kimdir? Alevi Kime Denir?

  0

  Arapça’da Alevilik, Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelir. Mezhepler tarihi ve tasavvuf edebiyatında ise, Hz. Ali’yi sevmek, saymak ve her hususta ona bağlı olmak anlamlarında kullanılmıştır.

 • Bektaşi Adab ve Erkanı

  Bektaşi Adab ve Erkanı

  0

  Bektâşîliğin erkânının temelini genel anlamda "Dört Kapı Kırk Makam" oluşturur. Hacı Bektaş Velî tarafından oluşturulan bu sistemi Balım Sultan düzenlemiştir. Balım Sultan bir takım erkânları kurallara bağlayarak yazıya geçirmiştir.

 • Aşıklık (Zakirlik) Kurumu, Zakirlik nedir?

  Aşıklık (Zakirlik) Kurumu, Zakirlik nedir?

  0

  Türk halk şiirinin ortaya çıkışında ve yaşamasında çok önemli katkısı olan Alevi aşıklık geleneği diğer bir adıyla zakirlik, Alevi toplumunun ibadet biçimi olan cemlerin temel öğelerinden birisidir.

 • Dede Ocağı nedir? Alevilikte Dede Ocakları

  Dede Ocağı nedir? Alevilikte Dede Ocakları

  1

  Aleviliğin temel kurumu dede ocağıdır. Dede ocaklarının ne zaman kurulduğu konusunda çok farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Bunlardan birisi, dede ocaklarının Hacı Bektaş zamanında ortaya çıktığı; bir diğeri, Hacı Bektaş döneminden önce de var olduğudur.

 • Aleviler bizim canımız

  Aleviler bizim canımız

  0

  Gezi Olayları komplosunun içine 'Alevî Canlarımız'ın da çekilmek istendiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu konuda dış çevrelerin Lozan'dan bu yana devam eden kötü niyetlerini çok iyi biliyoruz.

 • 17 Kemerbest-i Hanedan

  17 Kemerbest-i Hanedan

  0

  17 Kemerbest-i Hanedan. Alevilik yolumuza göre, İmam Ali tarafından kemerleri bağlanan on yedi öndere verilen isimler

 • 14 Masum-u Pak

  14 Masum-u Pak

  0

  On dört Masum-u Pak, on iki Ehl-i Beyt İmamı’nın buluğ çağına ermeden Hakk’a yürüyen erkek evlatlarının sayısıdır. Alevîlik'teki Ondört Mâsûm-u Pâk’tan farklı olarak, Caferîlik’teki Ondört Mâsûm, Muhammed, Fatıma ve Oniki İmamı kapsamaktadır.