Alevilik Yolu Fotoğrafları

Şah Kulu Sultan Dergâhı

(11 fotoğraf)

İstanbul, Göztepe Merdivenköy’de kurulu “Şahkulu Sultan Dergâhı”. Osmanlı döneminde İstanbul’da kurulu 14 dergâhtan sadece biridir. “Horasan Erenleri”nden olduğu kabul edilen Şahkulu Sultan da, Bizans’ın son döneminde İstanbul’a gelip dergâhını kuran ve çevresini aydınlatan bilge bir “yol eri”dir. Şahkulu Sultan ile birlikte aynı yıllarda dergâhlarını kurup, halkı barış, insanseverlik, hoşgörü ve fikirleriyle eğiten; Ereb Baba, Gözcü Baba, Sancaktar Baba, Kartal Baba gibi erenler, kurdukları bu dergâh adlarıyla anılan semtlere adlarını vererek ölümsüzleşmişlerdir.

diğer fotoğraflar