12 Hizmet

0
A- A A+

12 Hizmet

On İki Hizmet, Cem sırasında görevli on iki kişinin yerine getirdiği hizmetin adıdır. On İki Hizmet olmazsa Cem de olmaz.

Cem de On İki Hizmet sahipleri tarafından yerine getirilen On İki Hizmet, sembolik olarak algılansa da özde çok derin manalara ve gerçeklere işaret ediyor.  Dolayısıyla On İki Hizmet çok önemlidir.

Alevilikte  Cem ve 12 Hizmet

1- Mürşid (Dede)

Görev itibariyle Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaşi Veliyi temsil eder. Cem Erkânı Başkanlığını yapar, ikrar alır nasip verir. Cenaze, Musahiplik, Nikâh, Sünnet, Ad takar (isim takar).

2- Rehber

Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır.

3- Gözcü

Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem’in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem’in bekçisidir.

4- Çerağcık (Delilci)

Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhurdanlıkları ve mumları (çerağları) hazırlar.

5- Zakir (Âşık)

Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. Cem’de tevhid, duazde imam, mersiye, Semah, Nevruzi’ye söyler.

6- Süpürgeci (Ferras)

Görev itibariyle Selman’i Piri paki temsil eder. Cem evinin sürekli temizliği ile meşgul olur.

7- Meydancı

Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. Cem evinde Semah serleri kaldırır. Postları yerine dizer.

8- Niyazcı

Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

9- İbrikçi

Görev itibariyle Kamber Hz.lerini temsil eder. Cem’de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.

10- Kapıcı

Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.

11- Peyikçi

Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur.

12- Sakacı

Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt vb. dağılımını sağlar.

 

Arama Kelimeleri: 12 hizmet, cemde 12 hizmet, 12 imam, mürşit, dede, rehber, çerağcık, zakir, süpürgeci, meydancı, niyazcı, ibrikçi, kapıcı, peyikçi, sakacı

YorumYaz

0 Yorum

Yorum Yaz

Yorumların tüm sorumluluğu yorum yazana aittir.